maatschappelijke marktplaats WijDeWolden

het delen van levensverhalen/levenservaring

Dit is een aanbod door Cora


het delen van levensverhalen/levenservaring

In navolging van het Platform levensverhalen in Noord-Holland (zie stichtingplatformlevensverhalen.nl ), waar al jaren groepen bijeenkomen om levenservaringen uit te wisselen, wil ik in de gemeente Wolden nagaan of er een draagvlak voor is om dergelijke groepjes te starten. "Levenservaring en eigen kennis krijgen pas kleur, betekenis en diepgang wanneer mensen worden uitgenodigd tot vertellen van het éigen verhaal'. Delen van levenservaring versterkt de eigen kracht én verbindt. 

Als vrijwilliger wil ik graag hieraan meewerken om dit op te zetten. Voor de bijkomende kosten, zoals zaalhuur en koffie wil ik graag een beroep doen op de gemeente de Wolden. Mijn vraag is vooral, hoe kom ik aan mensen, die hiervoor geinteresseerd zijn. Deskundigen van het platform levensverhalen zijn bereid om informatie te verstrekken over hun ervaringen in het Westen. Informatie bij: Cora Hoorn - hoornverkuyl@hetnet.nl


Wij bieden

Advies / expertise, Menskracht, Materiaal

Advies / Expertise op het gebied van

Communicatie / PR

Menskracht

het leiden van de belangstellenden voor groepen die levensverhalen/ervaringen uitwisslen

Materiaal

materiaal van de stichting platform levensverhalen